De magie van John Dee

Contact Elena Uitgeverij


Lode Melis


Op 26 maart 1609 stierf John Dee op tweeëntachtigjarige leeftijd.
Met deze veelzijdige humanist werd een hoofdstuk over wetenschap, filosofie, astronomie, geschiedkunde
en alchemie afgesloten en bijgeschreven in de
geschiedenis van de 16de eeuw.

Onder zijn contacten treffen we bekende staatsmensen
en wetenschappers aan.
Onder anderen waren koningin Elizabeth, Gerard Mercator,
Abraham Ortelius, Gemma Frisius, Guillaume Postel...
maar enkelen die belangrijke bijdragen leverden in de woelige
en boeiende tijden van het renaissancedenken.

In zijn zoektocht naar de identiteit van deze 16de-eeuwse magiër
vond auteur Lode Melis een schat aan informatie.
Hij geeft er in dit boek niet alleen gestalte aan de levensloop van deze man,
maar schetst bovendien, aan de hand van talrijke kaderteksten, een breed tijdsbeeld waarin deze veelzijdige homo universalis leefde en werkte.

Zo maken ondermeer bijdragen over de kabbala,
het Tudordrama, de Rozenkruisers,
Isaac Newton, Koning Arthur, Faust, de Golem, Agrippa von Nettesheim...
en talrijke andere figuren deel uit van de complexe wereld
waarin het nieuwe denken zijn weg moest vinden.

Het meest mysterieuze aspect in deze biografie zijn zeker de gesprekken
met engelen waar John Dee een totaal nieuw concept uitwerkte
om de geheimen van de natuur te doorgronden.

In de geschiedenisliteratuur duikt de naam John Dee regelmatig
op als een randfiguur.
Nochtans neemt hij een belangrijke plaats in door zijn bijdrage
aan de wetenschap en de magie van die tijd.
Twee begrippen die toen nauw met elkaar verweven waren
en waar de grens soms erg vaag was.Lode Melis slaagt erin, in deze eerste Nederlandstalige biografie,
een ereplaats te creëren
voor een man die op vele gebieden grenzen opzocht om zijn kennis over de natuur en het wezen der dingen te verdiepen en zijn horizon te verbreden.

Bekijk de uitgave

Reacties


Proficiat voor dit prachtige boek, zo rijk geïllustreerd en zo
bevattelijk geschreven voor een breed publiek.
"Warm aangeraden!"

[Jeroen Olyslaegers]

Goed geschreven, prachtig geïllustreerd, rijke inhoud.
Ik heb er veel uit geleerd.
Van ganser harte gefeliciteerd.

[Daniël De Smet - Prof. Arabische filosofie KULeuven]

Een fenomenale prestatie !

[Michel Dutrieue - Stretto Magazine]

Lode Melis schreef in een mooi vormgegeven boek het verhaal
van een man die de Merlijn van zijn tijd mag genoemd worden.

Geert D'Hulster
Gazet van Antwerpen

We waren dan ook bijzonder aangenaam verrast, en zijn ook nog steeds zeer
onder de indruk, van de bijzondere biografie die
u heeft bezorgd, met haar brede belangstelling voor de historische context.

Peter Huiys
(Pentagram – Rozekruis Pers Haarlem)

Colofon


Tekst: © Lode Melis
Vormgeving en omslagontwerp: Luc Van Hoeylandt
Foto auteur: Lidwina De Bie

Druk: Antilope De Bie / Duffel

isbn: 9789463883788
Wettelijk depot: D/2022/13.706/1
NUR: 680
Trefw.: Geschiedenis Algemeen

www.uitgeverijelena.be
uitgeverijelena@telenet.be

De auteur heeft de rechten voor de illustraties naar best vermogen geregeld.
Andere rechthebbenden kunnen zich wenden tot de uitgever.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /customers/1/1/3/uitgeverijelena.be/httpd.www/boek.php on line 82

Vorige