François Van der Jeught

Contact Elena Uitgeverij

François van der Jeught (°1951), is Hoofdcommissaris van Politie, Korpschef van de Lokale Politie op Rust, erecommandant en officier in de Leopoldsorde.

Na studies scheikunde en zijn legerdienst als kandidaat reserve-officier, vatte hij in 1976 zijn carrière aan bij Politie Mechelen.

Op 1 januari 1981 werd hij benoemd tot adjunct-commissaris.
Eind 1988 werd hij benoemd tot commissaris van politie – korpschef van Kapelle-op-den-Bos.

Bij de hervorming van het politielandschap in 2000-2001 werd hij op 14 augustus 2001 korpschef van de Lokale Politie
van de Meergemeentezone Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel – Meise, één van de 196 primobenoemingen in de nieuwe politieorganisatie van het land.


Vanuit het overlegplatform korpschefs van het bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde
werd hij afgevaardigd in het Provinciaal Veiligheidsoverleg van Vlaams-Brabant.

Hij was gedurende acht jaar docent deontologie aan de Gewestelijke Intercommunale Politieschool van Brussel
voor de kandidaat-inspecteurs en de aspirant-officieren
en was gastdocent aan het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding in Asse-Relegem.

Hij is erecommandant wegens zijn militaire loopbaan als reserveofficier.
In dit kader was hij gedurende een tiental jaren officier operaties
in de staf van het Territoriaal Regiment Gidsen van de provincie Vlaams-Brabant
en na een opleiding aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie in Laken,
raadgever in het Recht van de Gewapende Conflicten.

Hij was veiligheidsofficier bij het toenmalige 1ste Bataljon Paracommando van Diest
tijdens oefeningen van deze eenheid o.a. in Otterburn (Schotland) en Sennelager (Duitsland).

Geboeid door geschiedenis en genealogie in het bijzonder
bezocht hij sinds zijn 18 jaar regelmatig het Mechelse stadsarchief.
Resultaten van zijn opzoekingen verschenen sinds 1986 in tijdschriften van historische genootschappen,
zoals in Ascania (het tijdschrift van de Koninklijke Heemkring van Asse), in Eigen Schoon en
De Brabander (van het Koninklijke Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel),
in de publicaties van de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie,
in het ledentijdschrift van de Gidsenbond Mechelen v.z.w. Koninklijke vereniging,
in Caert-Thresoor (d.i. het Nederlandse tijdschrift voor de Geschiedenis van de Cartografie)
en in het Magazine van de Vlaamse Beiaardvereniging.

Sinds 1976 is hij lid van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen.
In de periode 2006-2014 was hij er bestuurslid van als secretaris.
Hij publiceerde verschillende bijdragen in de Handelingen, het jaarboek van dit genootschap.
Ten slotte is hij bestuurslid van de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' vzw waarvan hij secretaris was van maart 2011 tot eind mei 2022.

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /customers/1/1/3/uitgeverijelena.be/httpd.www/auteur.php on line 49

Vorige