Een stad in omwenteling

Card image cap


Herwig De Lannoy

De periode tussen de Franse revolutie van 1789
en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914
wordt bestempeld als de 'lange' negentiende eeuw.

Zij doet denken aan de arme fabrieksarbeiders, de opkomende
vervuilende industrie en een bitsige politieke strijd.
Dit boek stelt dat beeld bij. Naast tijden van crisis was er
ongekende economische groei en stijgende welvaart.
Het waren boeiende tijden, waarbij alle domeinen van het maatschappelijk leven
een grondige revolutie beleefden.

Mechelen ontwikkelde zich van een sluimerend provinciestadje
tot een internationale industriƫle groeipool en een centrumstad.

Mechelen was in de 'lange' negentiende eeuw
een stad in omwenteling.


Bekijk de uitgave


Colofon

Tekst © Herwig De Lannoy
Vormgeving en omslagontwerp © Luc Van Hoeylandt
Druk: Antilope De Bie/Duffel

Isbn: 9789082416060
Wettelijk depot: D/2017/13.706/3
NUR:693
Trefw.: Regionale-en stadsgeschiedenis

Vorige